Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Республики Тыва

"Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр"

Республика Тыва, г. Ак-Довурак  ул. Центральная, д. 20

тел/факс: 8-(394-33)-2-12-54 (многоканальный);        e-mail: bhmms@yandex.ru

Регистратура: 8 (394) 33 2 13 42 - взрослый; 8 (394) 33 2 11 76 - детский

 

 

Версия для слабовидящих

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улуг номнал моргулду эрттирген

21 февраля 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ак-Довурак хоорайыннын эмчилеринин дилээ-биле Сарыг-Шажыннын ай-санаашкыны-ёзугаар, Шагаа уткуштур эрги чылды удеп, чылдын бужар багын арыглап, аарыг ажык, хай-бачытты чайладып от олуттуг Сарбашкын чылын чиик чаагай удеп, чаа чылды амыр-менди уткуп, от Дагаа чылында сол-менди тайбын, аас-кежиктиг, бугу талазы-биле эки болзун дээш 108 чуланы оргуп, улуг моргул номналды Хундулуг Геше Лобсанг Тхуптен Башкывыс февраль 20-де эмчивиске келгеш, эрттирген.